Ålands Polisförening r.f

Föreningens ändamål är:
att höja poliskårens arbetskapacitet, bl.a. genom att ordna branschanpassade föredrag, anskaffa och tillhandahålla facklitteratur samt anordna resor till gagn för verksamheten samt genom att ha ett effektivt samarbete med övriga polismän i riket. Att genom sammanförande av personer, tillhörande landskapet Ålands poliskår, möjliggöra deras anslutning och medlemskap i Finlands Polisorganisationers Förbund – Suomen Poliisijärjestöjen Liito -r.y. ( nedan SPJL).


Att bevaka poliskårens rättigheter och oberoende av partibehörighet verka för att stärka föreningsmedlemmarnas ekonomiska ställning och värde att i eget namn förvärva rättigheter och träffa avtal samt ingå käromål och svaromål
att genomföra fester och liknande nöjestillställningar förnöja medlemmarnas fritid och stärka föreningens ekonomi
underlätta medlemmarnas rekreationsmöjligheter


Vår historia

Ålands polisförening r.f grundades 1936.

Sedan dess har Ålands Polisförening r.f representerat poliser på Åland.