Användare data och vilkor

Villkor

  • Användare förutsätts registrera sitt riktiga Förnamn och Efternamn

Andvändardata

Denna webbsida sparar följande data i samband med registrering:

  • Användarnamn
  • E-post
  • Förnamn
  • Efternamn

GDPR – PERSONUPPGIFTSPOLICY

Ålands Polisförening sparar vi vissa personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla service för medlemmar. Nedan ser du hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ålands Polisförening r.f. ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig är Ålands Polisförening r.f. , FO-nummer: 0144685-6
Besöksadress: Elverksgatan 5, 22100 Mariehamn

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De uppgifter vi sparar om Dig används för att du på ett smidigt sätt skall kunna ta emot service som medlem  online. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI OCH HUR LÄNGE?

Ålands Polisförening r.f. sparar följande uppgifter: namn, användarnamn,  e-postadress. Vi sparar inte dina uppgifter längre än de behövs för att vi skall kunna ge dig som medlem relevant service och för att kunna fullgöra våra lagstadgade plikter. Du kan alltid välja att bli avregistrerad från våra register.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPGGIFTER?

Vi har en mycket strikt policy gällande dina personuppgifter. Endast de personer och samarbetspartners som måste ha tillgång till uppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig har möjlighet att ta del av dem. Ålands Polisförening r.f. säljer aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan part.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om Dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Ålands Polisförening r.f. förbehåller sig rätten att ändra i vår personuppgiftspolicy. Du kommer i ett sådant fall informeras via e-post och har rätt att avsluta ditt konto innan ändringen träder i kraft.

KONTAKTINFORMATION

Vid frågor gällande vår personuppgiftspolicy vänligen kontakta oss på e-post: info@polisforeningen.ax